اینفوگرافیک شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت – سال ١۴٠٠

میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١۴٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩، ۵۶,٧ درصد افزایش دارد.

شاخص سالانه

در سال ١۴٠٠، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۶٠۵,٠ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ١٣٩٩، ۵۶.٧ درصد افزایش داشته است. در میان بخش­های مختلف صنعتی، کم­ترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت­های تولید محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی (٢٩۵.٩) و تولید محصولات غذایی (۴٢٢.٢) و بیش­ترین آن به ترتیب مربوط به تولید فلزات پایه (٩٣۴.۶)، تولید سایر تجهیزات حمل ونقل (٨۶٨.٠) و  تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (٨٢٢.١) می­باشد.

تورم سالانه

در سال ١۴٠٠، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۵۶,٧ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١۴٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩، ۵۶.٧ درصد افزایش دارد. تورم تولیدکننده در سال ١۴٠٠ در بخش­­های مختلف صنعتی به شرح ذیل است:

” صنایع مواد غذایی ” ۵۵,١ درصد، “ساخت انواع آشامیدنی ” ۶١.۶ درصد، “تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار ” ٢۵.٠ درصد، ” تولید منسوجات ” ۶٢.٢ درصد، ” تولید پوشاک ” ۵٩.۵ درصد، ” تولید چرم و محصولات وابسته” ۴٩.٢ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” ۶٩.٨ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” ۵٠.٣ درصد، “انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده ” ۶٢.٩ درصد، ”  تولید کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت” ۵٧.٨ درصد، ” صنایع مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی” ٧٣.٩ درصد، “صنایع محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورد استفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی” ٣۴.٨ درصد، “صنایع تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک” ۵١.۴ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” ۶٨.۵ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” ۵۴.٩ درصد، ” تولید محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین‌آلات و تجهیزات” ۵٣.۴ درصد، “تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری” ٣٧.۶ درصد، “ساخت تجهیزات برقی” ۴۶.٩ درصد، ” تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر ” ۴۶.١ درصد،  ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” ٣۶.٧ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” ۵٣.٣ درصد، ” تولید مبلمان ” ۵١.۶ درصد و ” تولید سایر مصنوعات ” ۴٨.٠ درصد تغییر شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١۴٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ ( تورم تولیدکننده در سال ١۴٠٠) داشته­‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

کد امنیتی *