نام و نام خانوادگی:

مهدی سعیدی

 

شغل:

معاون امور گمرکی (معاون صادرات – ترانزیت گمرکات استان هرمزگان)

 

مدرک تحصیلی:

دکترای مدیریت بازاریابی

  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در رشته : اقتصاد و همه دروس اختصاصی گمرک
  • مدرس دانشگاه علمی کاربردی در رشته : مدیریت و همه دروس اختصاصی گمرک
  • مدرس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در دروس امور گمرکی
  • ارائه سمینارهای مختلف درخصوص موضوعات مختلف گمرکی واردات ، صادرات ، ترانزیت ، قاچاق و……
  • آموزش موضوعات مختلف ترخیص در موسسات و آموزشگاههای خصوصی مثلا نحوه اخذ ثبت سفارش ، کارت بازرگانی ، موضوعات بانکی و….
  • مدرس گمرک ایران در دروس مختلف گمرکی و کار با سامانه امور گمرکی
  • مدرس مسائل و موارد امور گمرکی در نیروی انتظامی
  • مسئولیتهای مختلف در گمرک شهید رجایی و فعالیت در دوایر مختلف از جمله : رییس سرویس، مسئول احراز هویت ، مسئول ورود موقت ، مسئول تخلیه و بارگیری ، مسئول اطلاعات انبارها ، کارشناس سرویس واردات ، کارشناس بازبینی ، کارشناس درب خروج و…..
  • در حال حاضر معاون امورگمرکی (صادرات-ترانزیت) گمرک شهید رجایی