نام و نام‌خانوادگی:

علی فیروزی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

دکتری مدیریت دولتی

سوابق شغلی : 

عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان (از خرداد 1401)

مشاور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی

معاون اقتصادی استانداری هرمزگان (8 ماه منتهی به خرداد 1401)

رئیس گروه مطالعات و بهبود فرآیندهای محیط کسب و کار

مدیر روابط‌ عمومی دانشگاه علوم اقتصادی (1388)

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم اقتصادی (1384-1392)

 

رزومهhttps://lms.bndccim.com/wp-content/uploads/2024/01/Firoozi.pdf