نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا همتیان

سوابق تحصیلی:

دکتری مهارتی علوم ارتباطات گرایش: روابط عمومی
کارشناسی ارشد زبان شناسی – گرایش همگانی 
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سوابق اجرایی:

مدیر آموزش در صنعت خودروسازی

مدرس رسمی اتاق بازرگانی ایران

مدرس و سخنران بیش از 500 سمینار آموزشی تخصصی در سراسر کشور

نویسنده و مدرس مهارت های ارتباطی و دوره های توانمندسازی مدیران و منابع انسانی

گوینده و مجری صدا و سیما

مسئول  امور بین الملل اتاق بازرگانی فارس

مشاور مدیران ارشد و منابع انسانی سازمان ها

 

رزومه https://lms.bndccim.com/wp-content/uploads/2023/07/زهرا-همتیان.pdf